ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ „СВ. МИНА”

svetimina_school@abv.bg
www.svetimina.eu

Специалности :  Предприемачество и мениджмънт в туризма, Организация и управление в хотелиерството

IV-та степен на професионална квалификация

Гр. София – 1220 ; район Надежда бул. "Рожен" № 25
Тел/факс- 938-71-02 ; 0887 274 002 ; 0888 905 261