ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БАНКЕР”

bankerschool@abv.bg
www.banker-school.com

Специалности : "Банково дело", "Малък и среден бизнес"

Прием след 7 и 8 клас с интензивно изучаване на английски език

София 1421, ул. "Димитър Хаджикоцев" 44
тел.: 865 03 21, факс:  865 60 62,

 

 

Основател и директор:
ст.н.с. д-р Николина Ненова
GSM 0888/532 848