Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ПРЕПОРЪЧАНО:

Решение № 9, София, 10-ти май 2018 г. (обн. - ДВ, бр., 42 от 22.05.2018 г.)

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 10-ти май 2018 г. конституционно дело № 5/2017 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов.

Read more...

Последвайте ни

                              

Анкета

Смятате ли, че учителите в частните училища преподават по-добре учебния материал?

Регистрация

Руски лицей

Руският лицей обединява няколко образователни структури - детска градина, езиково училище, училище за танцово изкуство и руска балетна школа.

Началото на Руския Лицей – София е поставено през 1999 г. с откриването на Руската Балетна Школа.

Плодотворната работа с деца от различни възрастови групи довежда до необходимостта от създаването на лицензирано училище, в което най-изявените от тях да получат професионална танцова подготовка.

Така през 2004 г. е открито Частното Училище за Танцово изкуство „Галина  Сергеевна Уланова” с обучение по специалност "Класически танц", а от 2007 г. и по специалност "Модерни танци".

През изминалите години Училището развива както учебно-възпитателната, така и художествено-творческата дейност. Могобройните сценични изяви са заслужено оценени със спечелването на национални и международни отличия и награди. Училището придобива популярност и заема достойно място в образователно-културната действителност на България.

През 2009 г. е открита Детска градина с ранно чуждоезиково обучение по руски и английски език, както и с акцент върху танцовата и музикална подготовка на децата.

За училищната подготовка на децата в същата година е открито и Начално училище, което през 2010 г. е преобразувано в Средно общообразователно училище с разширено изучаване от І-ви до VІІ-ми клас и профилирано обучение от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас по руски и английски език.

По този начин, след завършване на четвърти клас учениците могат да продължат образованието си или в Езиковото училище (ако основната им цел е овладяването на руски и английски език) или в Училището за танцово изкуство (ако основната им цел е професионално обучение по класически танц или модерни танци).

Така е завършено създаването на Руския Лицей – София, в който децата могат да бъдат обучавани и възпитавани в единна образователно-културна среда от 3-годишна възраст до завършване на средно образование.

Руски лицей е член на БАЧУ.

Интернет адрес: http://www.ruliceum.org/bg

МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

СПОДЕЛЕТЕ ГО!

Още за "фалшивите" оценки

Дискусионен форум - 14 декември 2017 г.

Как можете да станете член на БАЧУ?

Ако сe интересувате как да станете член на БАЧУ и да имате подкрепата на единствената браншова организация в областта на образованието, моля прочетете повече тук.

Виртуално изложение "Частни училища" 2015 г.

Първото в България виртуално изложение вече е факт. Какво можете да научите от него и как ще ви помогне в избора на училище за вас или вашето дете? Научете повече за виртуалното изложение тук.

 

Субсидии от държавата- повече за програмата.

 Повече за програмата "Парите следват ученика" и ще подпомогне ли държавата учениците, които учат в частни училища. Научете повече за тази програма тук.