Годишно общо събрание на Българската асоциация на частните училища

На 27 април 2018 година се проведе годишното Общо събрание на Българската асоциация на частните училища.
Обсъжданите материали бяха предварително изпратени по електронната поща на всички членове на Асоциацията.
Събранието се проведе в делова обстановка, активност и ангажираност от присъстващите. Председателят, г-жа Мария Каменова, отчете работата на УС по мерките и организационни взаимодействия по всеки един приоритетните направления за 2017 г., а именно:

  • Развитие на партньорството в рамките на асоциацията;
  • Подобряване на публичния образ на частните образователни институции, членове на БАЧУ;
  • Разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с общински и държавни органи и организации;
  • Подпомагане развитието на иновациите на членовете на БАЧУ;
  • Законодателни инициативи за промяна на ЗПУО;
  • Разширяване на сътрудничеството с университети, ВУ;
  • Партньорство и сътрудничество в АИКБ и ОСТС;
  • Партньорство и сътрудничество в рамките на ЕКНАЙС;
  • Разширяване на мрежата от членове на БАЧУ;
  • Попълване на финансови дефицити с различни нови инициативи.

Основни постижения във взаимодействието с МОН, от които  се ползват всички частни образователни институции са свързани с получаване на стипендии на учениците от 8-ми до 12-ти клас,  което не се е случвало до този момент; участие на ЧДГ и ЧУ в национални програми на министерството; получаване на стипендии на изявени ученици, квалификация на учителите и директорите от частните детски градини и училища и др.

Постижения във взаимодействието със Столична община (СО): създадена и проведено първо заседание на работна група между представители на СО и БАЧУ, с постигнато споразумение за разрешаване на поставените и нерешени години наред, въпроси. Включване на предложения на БАЧУ за промени в Наредбата за отдаване под наем на свободна площ на частните градини и училища и др.

Общото събрание прие отчет за работата на УС, финансовия отчет за 2017 г., както и   проект на бюджет за 2018  г.
Очертани бяха и приоритетните направления и за 2018 г., на чиято база ще се разработи план за 2018/ 2019 г.

Снимки от събитието вижте на нашата Facebook страница »