Честит празник на народните будители!

 

ДО
Всички членове на БАЧУ

Приятели!

Честит празник на българските будители! 

 Нека отдадем нашата  голяма почит към паметта на българите, далечни и близки, построили съвременна България! 

Нека да обърнем поглед към всичко ценно, светло и вдъхновяващо от нашето минало и  да почерпим   от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество!


Мария Каменова
Председател на БАЧУ