Google+
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

ПРЕПОРЪЧАНО:

Решение № 9, София, 10-ти май 2018 г. (обн. - ДВ, бр., 42 от 22.05.2018 г.)

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 10-ти май 2018 г. конституционно дело № 5/2017 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов.

Read more...

Последвайте ни

                              

Анкета

Смятате ли, че учителите в частните училища преподават по-добре учебния материал?

Регистрация

Позицията на БАЧУ за Закона за предучилищно и училищно образование и принципа „Парите следват ученика“

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
23.06.2015г.

          Българската асоциация на частните училища, Инициативният родителски комитет и група „Родителска инициатива“ изразяват категорично несъгласие с гласувания на второ четене чл.10 от ЗПУО и по-специално с въведената допълнително ал.4. за приемане и безплатно обучение на 20% от записаните ученици.
     Защо не приемаме това решение на Комисията по образование и наука в 43-то Народно събрание?

 

 1. Гласуваното на второ четене допълнение променя философията и измества основната цел, формулирана в принципа „Парите следват ученика“. Конституционното право на всички български деца и ученици, в т.ч. и на тези, които са записани в частни училища и детски градини, да получават държавна издръжка съгласно ЕРС, не бива да се поставя под условие.
 2. Това решение (ал.4) потвърждава непознаване на спецификата на финансиране на частните училища, което се осигурява главно от таксите на родителите. 
 3. Основният въпрос е: Кой ще осигури издръжката за обучението на децата, приети по ал.4.? Държавният стандарт покрива само задължителното обучение в частните училища и може да се изразходва единствено за заплати и осигуровки на учителите, при това с недостиг. Останалите средства за пълната издръжка на учебно-възпитателния процес (наеми, материално-техническо обзавеждане, целодневна организация на обучението, извънкласни и извънучилищни дейности, медицинско обслужване, хранене, транспорт, охрана и много други) ще бъдат осигурявани с такси от родителите – около 6600лв. годишно при средна такса 8000лв. след приспадане на държавната субсидия от 1400лв. Кой ще плати таксите на децата, приети да учат безплатно? Несправедливо и неморално е да се товарят с допълнителни такси останалите родители, за да се осигурят средства за безплатно обучение на приетите по ал.4 деца – 20% от записаните.
       Родителите и сега са обложени двойно от държавата – с данък върху доходите си и с това, че плащат за обучението на децата си, като освобождават държавата от необходимите за целта разходи.
 4. Новата ал.4 в чл.10 на ЗПУО въвежда нова привилегия на група деца, които да се обучават безплатно. Това само по себе си е дискриминация и нарушаване на правата на останалите ученици, които ще се обучават с такси за допълнителни дейности, които осигуряват пълноценен учебен процес.
 5. Прилагането на ал.4, при отсъствие на ясни законово определeни критерии и правила, ще отвори вратите за корупционни практики и за конфликтни ситуации между родителите в самото училище поради създаването на две групи ученици - едната с платено обучение и другата – с безплатно. Предвидимо е упражняването на външен натиск върху директорите на частни училища за приемането на едни или други деца за безплатно обучение. 
 6. Изразяваме недоумение, че текстът на ал.4 не беше обсъден със заинтересованите страни, за да се чуят техните становища и да се съгласуват позициите.


    Българската асоциация на частните училища и родителските организации заявяват, че не приемат гласуваната на второ четене от КОН допълнителна ал.4 от чл.10 от ЗПУО.
     Несъобразяването с посочените мотиви и евентуалното гласуване на този текст на второ четене в пленарна зала ще направи невъзможно приложението на чл.10 и ще обезсмисли целта – гарантиране на конституционното право на децата и учениците в частните училища и частните детски градини да получат полагащата им се държавна издръжка.
    Обръщаме се към народните представители-вносители на допълнителната ал.4 да я оттеглят като проява на политическа воля и да се върнат към първоначалния текст на чл.10, приет на първо четене в КОН.
     От своя страна ние заявяваме, че в този случай частните училища и детски градини ще намаляват таксата със сумата, която държавата ще отпусне на всеки ученик според размера на ЕРС.

МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

СПОДЕЛЕТЕ ГО!

Още за "фалшивите" оценки

Дискусионен форум - 14 декември 2017 г.

Как можете да станете член на БАЧУ?

Ако сe интересувате как да станете член на БАЧУ и да имате подкрепата на единствената браншова организация в областта на образованието, моля прочетете повече тук.

Виртуално изложение "Частни училища" 2015 г.

Първото в България виртуално изложение вече е факт. Какво можете да научите от него и как ще ви помогне в избора на училище за вас или вашето дете? Научете повече за виртуалното изложение тук.

 

Субсидии от държавата- повече за програмата.

 Повече за програмата "Парите следват ученика" и ще подпомогне ли държавата учениците, които учат в частни училища. Научете повече за тази програма тук.