Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ПРЕПОРЪЧАНО:

Решение № 9, София, 10-ти май 2018 г. (обн. - ДВ, бр., 42 от 22.05.2018 г.)

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 10-ти май 2018 г. конституционно дело № 5/2017 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов.

Read more...

Последвайте ни

                              

Анкета

Смятате ли, че учителите в частните училища преподават по-добре учебния материал?

Регистрация

Моята позиция относно принципа: "Парите следват ученика!"

Таня Переновска - майка на две момичета, ученички в трети и десети клас в едно от първите Частни училища и детски градини в България, което тази година отбелязва своята 25 годишнина.

      Принципът „Парите следват ученика“ считам, че нито ощетява държавните и общински училища, нито финансира частните.
     Като родител на деца в Частно училище съм категорично ЗА приемането и въвеждането на този принцип, защото той е единственият правилен, справедлив и конституционно обоснован що се касае до финансирането на образованието на българските деца и ученици.
    Спомням си далечната 2006 г. , когато в Националната програма за развитие на училищното и предучилищно образование, възпитание и подготовка беше заложено въвеждането имено на принципа „Парите следват ученика“, като това трябваше да се отнася и за учениците в ЧУ, като за срок се посочваше „не по-рано от 2009“. Вече сме 2015, а ние все още дебатираме трябва ли, редно ли е, справедливо ли е, обществено приемливо ли е и т.н и т.н, учениците и децата в ЧДГРУ да получават средствата от ЕРС (единния разходен стандарт) за образование, които средства са налични така или иначе в бюджета за образование, тъй като се определят по ЕГН на всяко българско дете съгласно данните от ГРАО (Граждански регистър и административно обслужване), които данни се актуализират всяка година и се стъпва на тях при формиране на Държавния бюджет, част от който е и този за образование.

   Да!!! Моите деца, децата на всички родители, български граждани-данъкоплатци имат Конституционното право да получават полагаемите им се средства за образование и ако се утвърди отново, и се продължи със същата порочна, противоконституционна и дискриминационна практика, тези средства да не стигат до своя адресат-децата ни, то това ще бъде грубо неспазване и нарушение на Върховния, основен закон на РБ-Конституцията, Конвенцията за борба с дискриминацията в областта на образованието, Всеобщата декларация за правата на човека и др. Международни актове.
-Конвенцията на ООН
-Конвенцията за правата на детето

      Комисията за защита от дискриминация (КЗД) с решение констатира наличие на дискриминация при провеждането държавната политика по отношение на учениците в ЧУ. В мотивите на решението изрично е записано: „С действащите подзаконови НА учениците от ЧУ са извадени от получаването на държавната субсидия, с изключение получаването на учебни помагала. Следователно е налице непоследователност на провежданата държавна политика в тази сфера на обществените отношения“.
КЗД е постановила: „Учениците следва да бъдат еднакво третирани и равнопоставени, независимо от това в какво училище учат, по-скоро независимо от собствеността му!!!“

        Лично аз, като родител считам, че неправилната формулировка - Пари за ЧУ, нагорещи общественият дебат до червено и създаде за пореден път противопоставяне и разслоение в обществото, както и не дава мира на обществените настроения седмици наред. С прецизирането на текста на чл. 10, ал. 1 от проектозакона за Предучилищното и училищното образование, където акцента трябва да падне върху ученика и детето които ще получат ЕРС за образование, може би веднъж за винаги ще бъде сложена точката на така или иначе неоснователно преекспонираната тема!

        Много неприятно впечатление ми прави и опита да се създаде отново сблъсък „Бедни и богати“! Искам да акцентирам върху това, че не децата на богатите българи са в ЧУ, тези деца в колежите в Швейцария, в пансионите в Германия, в лицеите в Англия и изобщо в най-престижните и реномирани учебни заведения на стара Европа и по света. В ЧУ са децата на лекари, учители, адвокати, стоматолози, журналисти, АЙТИ специалисти и други, точно тези които формират така наречената средна класа, която за жалост е малцинство в България и сега се прави пореден опит да и се отнеме по законов начин възможността да ползва правото си на информиран избор за образование на децата си.

      Парадоксът е, че ние, родителите на децата в ЧУДГР плащаме реално по-големи данъци и осигуровки за формиране на държавния бюджет, част от които е и този за образование, но тези средства не отиват за образованието на нашите деца. Инвестирайки в таксите за ЧУ и градини отново собствени средства, освобождаваме бюджетни такива, които потъват незнайно къде, а в същото време не ползваме и никакви данъчни облекчения.
      Някой, някъде е решил да ни наказва, че работим и внасяме повече в хазната и едновременно с това правим може би най-добрата инвестиция в живота си, тази в доброто и качествено образование на нашите деца, които излизайки от училищата и университетите са бъдещи данъкоплатци също?!
      Защо никой, никога не отговори на многократно поставяния въпрос: „Къде отиват, за какво отиват и как се харчат?!“тези средства които отнемате от децата ни?! Смея да се съмнявам, че отиват за да облагодетелстват абсолютно несправедливо, но затова пък облечени законова премяна премии, бонуси, добавки и надбавки за добре свършена работа или друга заслуга, с мъглява аргументация на държавни служители и чиновници?!

     Твърденията, че държавните и общинските училища ще бъдат неравнопоставени спрямо частните са също лъжливи и неверни, защото ЕРС покрива единствено и само парите за образование, с които ще заплащат частично единствено и само заплати, и ще се внасят осигуровки на учителите. Частните училища няма да получават средства за материално и техническо обезпечаване, извънкласни дейности, целодневно обучение, ремонти и др. каквито средства Държавата покрива на 100% в общинските и държавни училища, а в Частните се събират и формират от таксите на родителите!

      Още една манипулация е и циркулиращата информация, че тези пари ще се явят допълнителни за ЧУ. Нали не се съмнявате, че ние родителите ще потърсим гаранция и ще държим сметка на собствениците, ако някой от тях си позволи подобно изкушение. Не! Напротив, закона е заложил механизми за контрол за разходването на тези средства, както и самите собствениците нееднократно заявяват декларативно, че ще намалят таксите със същата сума, каквато бъде отпусната по ЕРС.
     Страх! Това откривам в позицията, че ще има отлив от общинските за сметка на ЧУ. Страх и признаване, че държавното образование е с по-ниско качество, не достатъчно адекватно и все по-малко желано като възможност от образованието в ЧУ. А, затова еднозначно говорят и резултатите от Националните външни оценявания, матурите, олимпиадите.
„В днешно време хората знаят цената на всичко, но не знаят стойността на нищо.” е казал /Оскар Уайлд/
Цената е ЕРС;
Стойността: е доброто, достъпно, равнопоставено, адекватно и съобразено с индивидуалните потребности на всяко дете, качествено, плод на информиран избор образование в България!

Таня Переновска
Майка на деца в частно училище

МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

СПОДЕЛЕТЕ ГО!

Още за "фалшивите" оценки

Дискусионен форум - 14 декември 2017 г.

Как можете да станете член на БАЧУ?

Ако сe интересувате как да станете член на БАЧУ и да имате подкрепата на единствената браншова организация в областта на образованието, моля прочетете повече тук.

Виртуално изложение "Частни училища" 2015 г.

Първото в България виртуално изложение вече е факт. Какво можете да научите от него и как ще ви помогне в избора на училище за вас или вашето дете? Научете повече за виртуалното изложение тук.

 

Субсидии от държавата- повече за програмата.

 Повече за програмата "Парите следват ученика" и ще подпомогне ли държавата учениците, които учат в частни училища. Научете повече за тази програма тук.