Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ПРЕПОРЪЧАНО:

Решение № 9, София, 10-ти май 2018 г. (обн. - ДВ, бр., 42 от 22.05.2018 г.)

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 10-ти май 2018 г. конституционно дело № 5/2017 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов.

Read more...

Последвайте ни

                              

Анкета

Смятате ли, че учителите в частните училища преподават по-добре учебния материал?

Регистрация

Права на членовете

Права на членовете
Чл. 38. (1) Членовете на Българската асоциация на частните училища имат право:

 да участват в управлението на БАЧУ. Всеки член може да участва, ако желае, в заседанията на управителния съвет, независимо дали се разглеждат въпро-си, засягащи неговите интереси;

 

 да бъдат информирани за дейността на БАЧУ;

 

 да се ползват от имуществото на БАЧУ при условия и по ред, опреде-лен в нейните вътрешни правила;

 

 да се ползват от резултатите от цялостната дейност на БАЧУ;

 

 да участват в организираните от БАЧУ прояви;

 

 да поставят за разглеждане от БАЧУ на въпроси, засягащи тяхната дейност;

(2) Членовете на БАЧУ могат да ползват името и знака на Българската асоциация на частните училища за оповестяване членството си в нея при свои пу-блични, рекламни и други подобни дейности само с предварителното изрично съ-гласие на председателя.

МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

СПОДЕЛЕТЕ ГО!

Още за "фалшивите" оценки

Дискусионен форум - 14 декември 2017 г.

Как можете да станете член на БАЧУ?

Ако сe интересувате как да станете член на БАЧУ и да имате подкрепата на единствената браншова организация в областта на образованието, моля прочетете повече тук.

Виртуално изложение "Частни училища" 2015 г.

Първото в България виртуално изложение вече е факт. Какво можете да научите от него и как ще ви помогне в избора на училище за вас или вашето дете? Научете повече за виртуалното изложение тук.

 

Субсидии от държавата- повече за програмата.

 Повече за програмата "Парите следват ученика" и ще подпомогне ли държавата учениците, които учат в частни училища. Научете повече за тази програма тук.