Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ПРЕПОРЪЧАНО:

Решение № 9, София, 10-ти май 2018 г. (обн. - ДВ, бр., 42 от 22.05.2018 г.)

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 10-ти май 2018 г. конституционно дело № 5/2017 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов.

Read more...

Последвайте ни

                              

Анкета

Смятате ли, че учителите в частните училища преподават по-добре учебния материал?

Регистрация

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"

Националният литературен конкурс "Петя Дубарова", посветен на бургаската поетеса Петя Дубарова, е насочен към откриването и развитието на млади литературни дарования. Конкурсът се организира от Община Бургас, Къща музей "Петя Дубарова", МОМН, Националния дворец на децата и РИО – Бургас.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на МОМН за учебната 2012/2013 г. и в Програмата с Мерки за закрила на деца с изявени дарби.

Изисквания и условия за участие:

1. Участието в конкурса е анонимно.
2. В конкурса могат да участват юноши и девойки от 14 до 19 години в следните две направления:

    Поезия – стихотворение (до пет броя) или цикъл стихотворения.
    Проза – разказ (до три броя).

3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани.
4. Творбите се изпращат напечатани в 4 екземпляра на адрес:

гр. Бургас – 8000
ул. "Гладстон" № 68
Дом – музей "Петя Дубарова"
За Националния литературен конкурс "Петя Дубарова"

Краен срок: 31 март 2015 г.

Постъпилите творби се оценяват от петчленно жури, утвърдено от Организационния комитет. Съставът на журито се избира за всяко издание на конкурса. Наградените участници и журито ще бъдат поканени от Организационния комитет в заключителния етап на конкурса, който се провежда всяка година през месец май в гр. Бургас.

Награди:

1. Голямата награда на журито: Пластичен знак и диплом. (Наградата е една за двата раздела – поезия и проза.)
2. Първо, второ и трето място за поезия – диплом.
3. Първо, второ и трето място за проза – диплом.
4. Специални награди на съорганизаторите.
5. Журито определя до 10 поощрения – предметни награди и/или парична сума.
6. Наградените и други творби с високи качества се отпечатват в традиционния за конкурса сборник "Петя.... Пристан зелен".
7. На основание чл. 10, Раздел ІІ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, ученици от 14 до 18 години, класирани на първо, второ и трето място в конкурса за съответната година, имат право да кандидатстват за стипендия.

Информация от: http://www.dubarovamuseum.com/

МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

СПОДЕЛЕТЕ ГО!

Още за "фалшивите" оценки

Дискусионен форум - 14 декември 2017 г.

Как можете да станете член на БАЧУ?

Ако сe интересувате как да станете член на БАЧУ и да имате подкрепата на единствената браншова организация в областта на образованието, моля прочетете повече тук.

Виртуално изложение "Частни училища" 2015 г.

Първото в България виртуално изложение вече е факт. Какво можете да научите от него и как ще ви помогне в избора на училище за вас или вашето дете? Научете повече за виртуалното изложение тук.

 

Субсидии от държавата- повече за програмата.

 Повече за програмата "Парите следват ученика" и ще подпомогне ли държавата учениците, които учат в частни училища. Научете повече за тази програма тук.