Конкурс "Пролет върху листа"

Националният конкурс се осъществява в рамките на мартенските културни празници по повод “Кюстендилска пролет”- празник на град Кюстендил и се организира от Община Кюстендил и ХГ “Владимир Димитров – Майстора”. Целта на конкурса е да представи произведения на изкуството от млади таланти, паралелно с традиционната художествена изложба “Кюстендилска пролет”. Конкурсът се провежда за 7 поредна година, като за първи път се предвижда и участие на деца от съседните балкански страни.

В конкурса могат да участват ученици от 4 до 12 клас в общообразователни и профилирани училища и в школи по изкуствата. Получените в срок творби се селектират от жури и избраните участват в обща изложба, в рамките на мартенските празници на културата “Кюстендилска пролет”. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху картон с размер 35/50 см. без паспарту (ако техниката налага използването на друга основа, размерът пак трябва да е 35/50).

Всеки ученик участва с 1 произведение.
Всеки ученик записва върху гърба на листа следните данни:
ИМЕ И ФАМИЛИЯ, КЛАС
ИМЕ И АДРЕС НА ИНСТИТУЦИЯТА
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.

Краен срок за изпращане на творбите – 8 март 2014 г.

3. ЖУРИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ
Журито селектира 60 творби, които участват в представителна изложба.
Авторите на произведенията, които участват в изложбата, получават персонална грамота.
Творбите се разпределят в 4 групи:
І-ва – 4, 5, 6 клас;
ІІ-ра – 7, 8, 9 клас;
ІІІ-та – 10, 11, 12 клас;
IV-та – група за деца със специални образователни потребности

За всяка група журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място. Отличените получават предметни награди и грамота за класирането. Представените школи получават грамота за участие и рекламни материали.

Рисунките се приемат на адрес:
гр. Кюстендил 2500, ул. ”Търговска” № 6,
Отдел „Култура и духовно развитие”
За повече информация:
тел: 00359/78 / 55 00 35; 00359/78 / 55 00 37
имейл: cultura_kn@abv.bg
www.kultura-kn.info