Конкурс за комикс на тема "Човешки права и демокрация в действие"

В конкурса за комикси на тема "Човешки права и демокрация в действие" са поканени ученици от всички държави - страни по Европейската културна конвенция.

За да се включите в пилотните проекти по схемата "Човешки права и демокрация в действие" е достатъчно да сте креативни и да обичате комикси.

Идеята на конкурса е да покаже доколко всички във вашето училище са поравно приети, дали всички ученици са третирани като равни, по какъв начин са представени теми като правата на човека и другите социални проблеми в училищния живот.

От участниците се очаква да изработят комикс свързан с демокрацията и човешките права в училище.

Печелившите проекти ще получат голяма медийна популярност и излъчване в интернет сайтовете на европейските институции, на Съвета на Европа и партньорските мрежи.

Десетте най-добри материала ще бъдат отличени за принос в развитието на съвременно образование по гражданство и човешки права и ще бъдат включени в един или няколко късометражни филми, които ще станат част от обучителната програма по темата.

Краен срок за участие: 24 декември 2013 г. 

Източник