Национален форум на частните училища

  • Печат

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА „ТРАДИЦИИ, ИНОВАЦИИИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 10 ноември 2017 г.

с участието на МОН, СУ „Св. Климент Охридски“, РУО-София-град, проведен във Френски институт в България

Модератор: Г-жа Милена Ленева, член на комисията за иновации и  председател на Фондация „ТЕМПО“

 

 Програма на семинара

 12.30 – 13.00 ч.Регистрация на участниците

 13.00 – 13.20 ч.Встъпителни думи и откриване на форума г-жа Мария Каменова, председател на БАЧУ

                                              Поздравления от:                         

Г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката,Г-н Теодор Стойчев, ръководител на Представителството на Европейския парламент в България,Г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ,ЕКНАЙС

 Първи панел

„Традиции и предизвикателства пред частното училищно образование“

13.20 – 13.30 ч.„Традиции, алтернативни тенденции и предизвикателства в развитието на частното училищно образование в България“ - Проф. Нели Бояджиева, СУ „Св. Климент Охридски“

13.30 – 13.35 ч.„БАЧУ – 20 години по-късно през погледа на г-жа Ненова,съучредител“ Г-жа Николина Ненова, ЧПГ „Банкер“, София,  иновативно училище

13.35 – 13.45 ч.„Европейски и международни практики в частното училищно образование и къде сме ние“ - Доц. д-р Марина Пиронкова, СУ „Св. Климент Охридски“

13.45 – 13.50 ч.„БАЧУ – 20 години по-късно през погледа на г-жа Божинова, съучредител“ Г-жа Диляна Божинова, ЧСЕУ „Дрита“, София, иновативно училище

13.50 – 14.30 ч.„Предизвикателства и перспективи пред частното образование“    - Дискусия

14.30 – 15.00 ч. Кафе-пауза

Втори панел

„Иновации в училищното образование“

15.00 – 15.30 ч.„Иновации в частните училища – картина и оценка на напредъка“ Г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа“, МОН, председател на комисията за иновации

15.30 – 15.35 ч.„БАЧУ – 20 години по-късно през погледа на г-жа Петрова, съучредител“ Г-жа Татяна Петрова, ЧЕУ „Малкият принц“, Варна, иновативно училище

15.35 – 15.45 ч. -„Сътрудничеството с БАЧУ и предизвикателствата пред иновативните училища“Д-р Ваня Кастрева, началник на РУО-София-град

15.45 – 15.55 ч.„Бъдещето в Училище на бъдещето“Проф. д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски“, член на

комисията за иновации

15.55 – 16.50 ч. „Иновативните училища – споделен опит от членове на БАЧУ“Дискусия

16.50 – 17.00 ч. Изводи, обобщения и закриване на форума