Постижения

  • По предложение на БАЧУ Народното събрание отмени ДДС върху таксите в частните училища-2001г.
  • По инициатива на БАЧУ СОС прие изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под наем, с които се определя преференциална начална наемна цена за частни училища и детски градини- 2005г.
  • По инициатива на БАЧУ частните училища са включени в Стратегията за развитие на столичното образование-2006г.
  • С решение на Столичния общински съвет четири частни училища получиха общински терени с учредено безвъзмездно право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции2007г.
  • По предложение на БАЧУ и с решение на Министерския съвет учениците в частните училища от 1-7 клас и децата в подготвителните групи получават безплатни учебници и помагала- 2008 г.„
  • По предложение  на БАЧУ пререгистрацията на частните детски градини и училища се извърши по облекчена процедура;
  • По инициатива на БАЧУ стипендии ще получат учениците от 8-ми до 12- ти клас и децата със СОП;
  • По инициатива на БАЧУ учителите и директорите от частните училища са включени в програмата на МОН за квалификация
  • По предложение на БАЧУ частните училища и градини са включени в национални програми на МОН